Introduction Tau Næringspark

Orientering Tau Næringspark

Denne presentasjonen viser ulike muligheter ved etablering av kraftkrevende industri i Nordmarka.

Logistik på sjø, vei og kort avstand til flyplass gjør Nordmarka til et av få områder som innehar muligheter både for land og maritime anvendelser.

Stavanger med omliggende kommuner inkludert Strand har mer en 320.000 innbyggere i et internasjonalt miljø. Kompetanse innen ulike ingeniørfag for design, engineering og bygging finnes som et resultat av olje og gassutbygginger og drift.

Det interaktive kartet GreenHUB (New Kaupang) kan brukes i 1:mange møter eller til egenopplæring om mulighetene.