HAVBUNNSMINERALER RESOURCE

Svære områder av verdenshavet befinner seg på meget stort dyp: mellom 2,5 og 4 kilometers dyp, langs den midt-Atlantiske ryggen. Liknende rygger finnes i alle hav, og har én ting til felles: de har varme oppkommer, fulle av mineraler. De finnes på ‘Gakkelryggen’, i Polhavet, på ‘Mohns rygg’, midt i Norskehavet, mellom Grønland og Svalbard; i Stillehavet og i Indiahavet. Til sammen har alle disse ryggene en total lengde på ca. 75 000 kilometer, og vi har hittil bare kartlagt en liten del, kanskje bare 5 prosent, av dem.

Type: bioMass
Quality: HIGH
Weight: