Biogass Mosterøy
100 GWh TW

Biogass Mosterøy
Biogass Mosterøy

Tomt og lokalisering på Vaula industriområde på Mosterøy ble avklart tidligere i høst, ifølge en pressemelding signert styreleder Jan Kåre Pedersen i Biogy Solutions.

- Vi har parallelt arbeidet grundig med planlegging og prosjektering av løsninger og etablert en god dialog med lokale bønder, noe som har ført til at vi allerede har sikret intensjonsavtaler om levering av husdyrgjødsel og mottak av biogjødsel.Nå har Pedersen fått en fransk samarbeidspartner i selskapet Biogy Solutions AS er beskrevet som et norsk teknologibasert biogassprodusent som designer, utvikler, eier og driver biogassanlegg.

Biogassanlegget som planlegges skal produsere 100 GWh flytende biogass (LBG), 13 678 tonn flytende bio-CO2 og 155 000 tonn med biogjødsel og kan allerede være i drift medio 2025, ifølge pressemeldingen.

Status: live
Type: bio