Årdal Biogass
Biogass fra fiskefor TW

Planlagt produksjon av biogass basert på dyregjødsel og rester fra proteinproduksjon.

Status: live
Type: bio